Kullanım Şartları

Boludangelsin.com’ a Hoşgeldiniz.

Bolu Belediyesi İştiraki Bolubel A.Ş  (“Boludangelsin”) sahibi olduğu www.boludangelsin.com’a hoş geldiniz.

Boludangelsin, ilgili şartlarla ve süreyle sınırlı olarak indirimli olarak rezervasyonları online olarak yapabilme (“Kampanya”) imkanı vermek üzere tasarlanmıştır ve bu sözleşme Üyelerin site kullanım ve bu Kampanyalardan yararlanma şartlarını düzenlemektedir (İşbu sözleşmede içinde geçen Kampanya terimi 4077 Sayılı Kanun madde 7’de hükme bağlanan kampanya niteliğinde olmayıp sözlük anlamı ile kullanılmaktadır.).

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.boludangelsin.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, bu sayfalarda yazılı olan şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Boludangelsin aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları kısmen veya tamamen dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu takdirde Kullanım Şartları yeni haliyle, değişiklik tarihi de belirtilerek siteye konulacaktır. Kullanım şartlarında olabilecek değişiklikleri görmeniz için, www.boludangelsin.com’u ziyaret ettiğinizde sık sık bu sayfayı da okumanızı tavsiye ederiz.

www.boludangelsin.com’a Üye olmak ve verilen hizmetlerden yararlanmak, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Bununla birlikte, ileride sunulan hizmetlerin bir kısmı veya tamamı ücretli hale getirilebilir, farklı ücretli ve ücretsiz Üyelik biçimleri oluşturulabilir.

Bu kullanım şartlarına aykırılık halinde site yönetimi, Üyenin site kullanımını engelleyebilir ve bu tür girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

1.     Kullanım ve Güvenlik

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgiler siteye kaydedilemez.

1.b. Sitede yer alan çalışmalar ve içerik kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılamaz veya kullanılmaya çalışılamaz.

1.c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve bilgiler alınamaz, silinemez, değiştirilemez.

1.d. Üye hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan Üye sorumludur. Üye bu kullanımlar bakımından Boludangelsin’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, Boludangelsin’a karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Boludangelsin’in bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Üyenin, böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Boludangelsin’a haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üyeye aittir.

1.e. Üyenin, Boludangelsin Kampanyalarının, Boludangelsin’in satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak,Boludangelsin’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, Kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Boludangelsin’in Kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötÜye kullanılmasının Boludangelsin tarafından tespit edilmesi durumunda, Boludangelsin’in kanundan doğan tüm haklarının yanında, söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının Üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

1.f. Boludangelsin üzerinden bir kısım hizmetlerin alınabilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için en az (18) yaşın doldurulmuş olması gerekebilir. Boludangelsin, gerektiği durumlarda, reşit olmayan Üyelerden kendi ebeveynlerinden onay belgesi getirmelerini talep edebilir. Bu durumda, Üyelik veya belirli bir hizmetten faydalanmayı talep eden kişinin veya Üyenin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Bu kişinin Üye olması halinde ise, Boludangelsin söz konusu hizmeti veya Üyeliği sonlandırabilir.

On sekiz (18) yaşından küçük olanlar fiil ehliyetini gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamazlar (bununla sınırlı olmamak üzere Site’de sunulan Kampanyalardan yararlanamazlar), Boludangelsin tarafından düzenlenebilecek piyangolara, çekilişlere ve benzeri kampanya ve düzenlemelere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine verilmez.

Boludangelsin şirket politikası, iş modeli veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişilerin Üye olmaları veya mevcut Üyelerin hizmetlerden bir kısmı veya tamamından faydalanmaları için zaman zaman, sürekli veya süreksiz olarak, bildirmeksizin ve Boludangelsin’a herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, yaş sınırı getirebilir. Söz konusu yaş sınırı veya yaş sınırları uygulamalarında, halihazırdaki Üyelerin yaş sınırına uymaması durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın söz konusu Üyelikler en kısa sürede iptal edilecektir.

Boludangelsin, bu madde kapsamında, kişilerin veya Üyelerin yaşlarını Boludangelsin’a bildirmelerini veya teyit etmelerini veya T.C. numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metodlarla belgelendirmelerini ve doğrulamalarını talep edebilir. Bu durumda, Üyelik talep eden kişinin veya Üyenin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır veya Boludangelsin’in söz konusu Üyeliği sonlandırma hakkı doğar. Üye, hizmetin ve sanal ortamların özü icabı, şirket politikalarının, iş modelinin veya hukuki mevzuatın sıklıkla ve radikal olarak değişebileceğinin bilincinde olduğunu peşinen kabul eder.

1.g. Her bir Üyelik sadece tek bir kişiye ait olabilir. Kullanıcılar Üyelik için sundukları kendilerine ait profilde sakladıkları bilgilerin kendilerine ait, doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedirler. Aynı şekilde, tek bir kişi birden fazla Üyelik tesis edemez. Her iki durumda da, fark edilmesi halinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Boludangelsin tarafından Üyelikten çıkartılacaklardır. Ayrıca Üyelik sürekli veya geçici olarak bir başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

2.     İçerik Kullanımı

2.a. www.boludangelsin.com’da sunulan görsel, yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.boludangelsin.com'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyon ya da seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Boludangelsin’in izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Boludangelsin'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Bunun yanında, site içeriğinde yer alan bütün grafikler, yazılar, görüntüler, bilgi, tasarım ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan her türlü yazılım, fikri mülkiyet hakları kapsamında ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2.c. www.boludangelsin.com, her türlü yorum ve eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu yorum ve eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3.     Sorumluluklar

3.a. www.boludangelsin.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin Boludangelsin tarafından, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, üçüncü kişilerle paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedirler.

3.b. Kişi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, www.boludangelsin.com’a Üye olup, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.boludangelsin.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Üye, www.boludangelsin.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Boludangelsin’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.

3.d. Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Bu bakımdan Üye, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların site aracılığıyla paylaşılamayacağını bildiğini, aksi şekilde davranması durumunda kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, Boludangelsin ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Boludangelsin ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Boludangelsin’ e, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.

3.e. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.boludangelsin.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Boludangelsin tarafından geçici veya sürekli olarak Üye' nin www.boludangelsin.com'dan yararlanması engellenebilir ve/veya Üyeliği iptal edilebilir.

3.f. Üye, diğer Üyelerin ve ziyaretçilerin www.boludangelsin.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Üye, diğer Üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Üyeliği sonlandırılacağı gibi bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.g. Üye, siteye konulmak üzere Boludangelsin’ e verdiği ve site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü içeriğin tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Boludangelsin’ e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Boludangelsin’ in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üyenin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, siteye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Boludangelsin 5651 sayılı Kanun uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye siteye sağladığı içerikten tek başına sorumludur.

3.h. Boludangelsin ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Boludangelsin tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Boludangelsin sorumlu tutulamaz.

3.i. Üye, Boludangelsin’ den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve  her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklara dair uyarı ve notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.j. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından www.boludangelsin.com üzerinden her zaman yapılabilir. Üyeliğinizin sonlandırılmasını istiyorsanız, info@boludangelsin.com 'a mesaj atabilirsiniz. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı Üye profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar Üye olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir Üyeliği her zaman oluşturabilir. Sözleşmenin Üye tarafından sonlandırılması, Üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Boludangelsin’ in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye dondurarak iptal ettiği Üyeliğini, Boludangelsin’ e mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, Üyeliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.

3.k. Boludangelsin ya da Üyenin kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı Boludangelsin silip silmemekte serbesttir, Üye veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Boludangelsin tarafından veri amaçlı kullanılabilir.

I. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan; adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, adres bilgileriniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz Boludangelsin’ le paylaştığınız sürece sitemizdeki hizmetlerden rahatça faydalanabilmeniz amacıyla saklanmaktadır.

II. Sitemizde tarafımızca saklanmış olan bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve bir satış anlaşması yapmak için kullanılmaktadır. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

III. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

IV. Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir.

Hizmetin özü icabı, Üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer Üyelerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmet' in özü icabı, Üyenin, sunduğu içeriği Üyeliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin Üye tarafından sonlandırılması veya Üyeliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Boludangelsin veri tabanına işlenmekte olduğundan, Boludangelsin’ in işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.

3.l. Üyelerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

3.m. Boludangelsin bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.n. www.boludangelsin.com, kullanım şartları, gizlilik politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.o. Üye, siteyi herhangi bir ürünün veya hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Üye, hizmet üzerinden diğer www.boludangelsin.com Üyelerinden doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde de bulunamaz. Üye diğer www.boludangelsin.com Üyelerinden ticari veya başka amaçlı olarak elektronik posta, telefon numarası dahil olmak üzere herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

3.r. Sitenin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.s. Üye, Boludangelsin’ in hiçbir şekilde hizmet sağlayıcısı olmadığını aksine sadece Hizmet Veren/ İşletme ile Üye arasında aracı olduğunu ve Üye ile İşletme arasında satın alınan hizmete dayanan ilişkinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu çerçevede, “Hizmet Veren/İşletme” tarafından sunulacak hizmetler bu sözleşmenin konusu olmadığı gibi, Boludangelsin’ in taahhüt ve garantisi altında değildir. Bu bakımdan, Boludangelsin’ in rolü hizmetin/ürünün sağlayıcısı İşletme ile Üyeyi internet ortamında buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır. Boludangelsin, İşletme tarafından Üyeye sunulan ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Üye, bu türlü talepleri yalnızca İşletme'ye karşı ileri süreceğini, Boludangelsin’ e karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.t. Üyelere ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Politikası" sayfasını ziyaret ediniz.

3.u. Üye, Üyelik tarihinden itibaren bu Kullanım Şartları’ nın tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Boludangelsin’ in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Boludangelsin, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkına haizdir.

3.v. Üye, işbu Üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Boludangelsin tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, Boludangelsin tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye' den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Boludangelsin’ e çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Boludangelsin, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Boludangelsin derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

4.     Boludangelsin’un Hak ve Sorumlulukları

4.a. Boludangelsin, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde hizmetin ifası ve yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin www.boludangelsin.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Boludangelsin ilgili Üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Boludangelsin, hizmeti ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla ile birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. Boludangelsin, hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Boludangelsin herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Boludangelsin taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Boludangelsin’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile www.boludangelsin.com sitesinde yayınlanacak, gerek görüldüğü takdirde elektronik posta ile Üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.boludangelsin.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.boludangelsin.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek sorumluluğu Üyeye ait olduğundan, Üye değişikliklerden haberdar olmadığını hiçbir zaman iddia edemez.

Üyenin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.boludangelsin.com sitesine göndermiş olan Üyenin Üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Boludangelsin tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Boludangelsin, sitede veya serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen Üyeye aittir.

Hiçbir durumda Boludangelsin’in site ya da herhangi bir içeriği kullanma veya kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı hasarlardan dolayı, bu hasarların doğabileceğine ilişkin olarak daha önce bilgilendirilmiş olsa da ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, kâr kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

4.d. Boludangelsin’in özellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site’deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar, (b) Her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

4.e. Boludangelsin, Üye hakkında doğrudan veya dolaylı olarak her türlü bilgiyi toplayabilir, bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve bu sözleşmenin Boludangelsin’e tanıdığı haklar kapsamında satış faaliyetleri de dâhil her türlü ticari faaliyette Üyenin yasal çerçevedeki haklarına zarar vermeyecek şekilde en geniş şekliyle kullanabilir.

4.f. Hizmet'in özü icabı, Boludangelsin, sitede Üyeler için belirlenmiş profillerde Üye profiline ait varsayılan ayarları, Üyeye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, sitedeki tüm değişken veya varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını Üyeye bildirmeksizin değiştirebilir. Bu değişiklikleri takip etmek Üyenin sorumluluğundadır.

4.g. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Boludangelsin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Boludangelsin, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Boludangelsin için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Boludangelsin’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

4.h. Boludangelsin, sitede bulunan tüm içeriğin doğruluğunu kontrol etmek için elinden gelen çabayı sarf etmektedir Bir Kampanya'nın www.boludangelsin.com sitesinde yapılan sunumu, siteye girildiği anda doğrudur. Ancak Kampanya içeriğinde değişiklikler olabilir. Boludangelsin bu bakımdan sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Boludangelsin sitesi ve yetkililerine sorumluluk yüklenemez.

4.i. Boludangelsin’in bu kullanım koşulları ve kullanıcının Üyeliği çerçevesinde herhangi bir şekilde sorumlu kabul edilmesi halinde, hiçbir şekilde hile ve ağır kusuru dışında sorumlu tutulamayacaktır.

5.     Kampanyalara İlişkin Hükümler

5.a. Boludangelsin, (i) Üyeleri tarafından www.boludangelsin.com sitesi üzerinden anlaşmalı Hizmet veren/İşletmeler tarafından sunulan Kampanyaların incelenmesine imkan vermekte, (ii) Üyelerine ilgili Kampanya’ya ilişkin olarak sitede yayınlanan ilgili şartlarla ve süreyle sınırlı olarak rezervasyonları online olarak yapma imkanı vermekte (iii) rezervasyon yapılması halinde ücreti tahsil etmekte (iv) tahsil ettiği bedelleri Hizmet Veren/İşletme’ye aktarmaktadır. Boludangelsin’in faaliyet alanı yalnızca bu Kampanyaları web sitesi üzerinden Üyelerin erişimine sunmak ve bu fırsatların elde edilebilmesi için platform görevi sağlamaktadır. Hizmetin sağlanması konusunda Üye ile sözleşme tarafı yalnızca İşletme/Hizmet Verendir. Boludangelsin sadece Kampanya’dan yararlanılmasında aracı olarak görev almaktadır. Bu sebeple Kampanya konusu hizmetin ifasından, ayıp ve kusurundan Boludangelsin sorumlu değildir.

5.b. Üye, bir otel (veya başka bir konaklama tipi) için rezervasyon yaptığında kendisinden adı, (ev veya iş) adresi, (işe ait veya kişisel) e-posta adresi, (cep, ev veya iş) telefon numarası, kredi kartı bilgileri (kredi kartı cinsi ve numarası, CVC kodu, son kullanım tarihi, kredi kartı sahibinin adı), rezervasyonla ve sigara içilmesiyle ilgili tercihleri gibi bilgileri talep eden çevrimiçi formlar doldurması istenecektir. Bu bilgiler rezervasyonunu işleme almak, gerçekleştirmek ve tamamlamak (rezervasyonun teyidi için e-posta gönderimi dahil) için gereklidir. Üyenin, bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Üyenin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Üyenin uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Boludangelsin’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği gibi bu nedenlerle uğrayabileceği zararları da Üye’den talep etme hakkı bulunmaktadır.

5.c. Boludangelsin, online ve gerçek zamanlı rezervasyon yapan bir sitedir. Site üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifresiyle yapılan tüm rezervasyon işlemlerinin doğuracağı her türlü mali/cezai yükümlülük ve verdiği bilgilerin doğruluğuna dair sorumluluk kullanıcının kendisine aittir. Yapılan rezervasyonlarda her Kampanya için Hizmet Veren’in kendi koşulları geçerlidir. Üye, herhangi bir Kampanya’dan faydalanmak suretiyle rezervasyon yaptırdığında, rezervasyon yaptırdığı Hizmet Veren/İşletme’nin koşul ve şartlarını kabul etmiş sayılır. Bu koşul ve şartlar Hizmet Veren’in boş yerinin olması, yaş sınırı, en fazla doluluk oranı, evcil hayvan kuralları, küçük çocuk kuralları gibi şartları da içerir. Hizmetten yararlanılması ön görülen bu gibi koşulların yerine getirilmemesi halinde rezervasyon ücretinin iadesi söz konusu değildir. Üye’nin katılım koşullarını dikkatlice okuması gerekli ve önemlidir. Üye, Hizmet Veren’in bu tür herhangi bir şartına uymaması nedeniyle Boludangelsin’in uğrayacağı zararın Üye hesabından doğrudan tazmini ve rezervasyonunun iptali gibi durumlarla sonuçlanabileceğini kabul eder.

5.d. Boludangelsin, Üyelerine hizmetlerini sunabilmek amacıyla İşletmelerle belirli otel ücret tarifeleri üzerinden pazarlık yapmakta ve bu pazarlıklar sonucu oluşan ücreti kendi sitesinde Üyelerine sunmaktadır. Kampanya fiyatı bağlayıcıdır. Üye sitede işlem yapmakla Boludangelsin’e sitede verilen toplam bedel üzerinden kendi hesabına ilgili otelde rezervasyon yapmak ve bu bedeli, bilgilerini verdiği kredi kartından tahsil etmek konusunda yetkilendirmektedir. Bu bedele rezervasyonun niteliğine göre eklenecek diğer ek ücret ve vergilerin tahsili de Boludangelsin’in yetkisi dahilindedir.

5.e. Boludangelsin tarafından, ödemeler sırasında optimum güvenliğin sağlanması için, ödeme trafiğini sağlamada "3D Secure" sistemleri kullanılmaktadır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) Boludangelsin tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak Boludangelsin’in anlaşmalı olduğu bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Online ödeme sistemlerinin kullanılması bazı riskler içermektedir. Kullanıcılar bu riskleri bilerek ve kabul ederek bu sistemleri kullanmaktadır. Boludangelsin bu konuda bir sorumluluk kabul etmemektedir. Özellikle, Üyenin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Üyenin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Üyenin uğrayabileceği zararlardan Boludangelsin’in hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin hesabı üzerinden tanımlanmış kredi kartının uygunsuz kullanımın söz konusu olduğu durumlarda Boludangelsin’in bilgilerin doğruluğunu veya Üyenin kimliğini teyit etme zorunluluğu yoktur. Uygunsuz kullanımın saptanması halinde tahsil edilen bedelinin iadesi mümkün değildir. Boludangelsin bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Rezervasyon işlemi, Üye tarafından yapılan ödemenin Boludangelsin tarafından başarılı şekilde kayda geçirilmesiyle gerçekleşir. Şayet Üye tarafından yapılacak ödeme kart limitinin olmaması, hatalı kart şifresi vs gibi herhangi bir sebeple başarılı olmazsa rezervasyon yapılamaz. Satın alınan her Kampanya’ya ilişkin işlem sonunda Boludangelsin tarafından Üyeye bu işleme ilişkin bir rezervasyon numarası içeren bir onay maili iletilecektir. Boludangelsin Üye rezervasyonları arasındaki takibin kolay şekilde yapılabilmesi ve herhangi bir kanuna aykırı fiilin önlenmesi için bu işleme ilişkin bilgileri İşletme’ye iletme hakkını saklı tutar.

5.f. Rezervasyon bedeli Üyeden internet sitesi kanalıyla tahsil etmektedir. Üye, hizmeti, ilan edilen Kampanya ve burada açıklanan koşullarla satın aldığını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Bedel mukabili fatura malın/hizmetin alındığı İşletme tarafından düzenlenecektir. Bunun dışında Boludangelsin’in Üye’ye fatura düzenlemesi söz konusu değildir. Boludangelsin’in işletmenin fatura düzenlememiş olmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, Site aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen ürün ve hizmeti yine Site’de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, hizmetin kullanılması sırasında ilgili İşletme tarafından düzenlenerek Üyeye verilecektir. Boludangelsin bu faturanın düzenlenmesinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.g. www.boludangelsin.com sitesi üzerinden Üyelere, Kampanyalar dahilinde, belirli tarih aralıkları için avantajlı/indirimli rezervasyon imkanı sağlanmakta olduğundan, Kampanya şartlarında açıkça belirtilmediği takdirde www.boludangelsin.com sitesi üzerinden yapılan rezervasyonların iptali ve rezervasyonlarda değişiklik yapılması mümkün değildir. Üye Kampanya’dan yararlanmakla, rezervasyonun iptalinin veya rezervasyonda değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını ve bununla ilgili olarak Boludangelsin’den herhangi bir nam altında hiçbir şekilde iade ve tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Kampanya koşullarında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, rezervasyon iptali ve değişikliğinin mümkün olduğu hallerde, rezervasyonla ilgili değişiklik ve iptal kuralları her “Hizmet Veren/İşletme” ye göre değişiklik gösterebilir. Böyle bir durumda Boludangelsin ekstra ücret talep edebilir.

5.h. Zaman zaman Kampanyaları sunan İşletmeler, Kampanya konusu hizmetleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde bedelin Üyeye iadesi İşletme adına Boludangelsin tarafından İşletmenin bu iadeye onay vermesinin ardından yapılacaktır. Bu onay ve dolayısıyla iadenin gecikmesi bakımından Boludangelsin hiçbir yükümlülük kabul etmez.

5.i. Üye’nin, rezervasyonunun ilk gününde otele giriş (check-in) yapmaması durumunda, rezervasyonunun takip eden günlerini kullanmak istediğini Boludangelsin’e en geç rezervasyonunun ilk gecesine kadar bildirmelidir, aksi takdirde rezervasyonu iptal edilecektir. Üye, rezervasyon tarihlerinde uygun zamanda otele giriş yapmaması halinde kendisinden rezervasyon ücretinin ilgili ek ücret ve vergiler de dahil olmak üzere tam olarak tahsil edileceğini kabul eder.

5.j. Boludangelsin kendisi veya kendi bünyesindeki kuruluşlar tarafından düzenlenerek sunulduğunu açıkça bildirmediği hiçbir hizmet / kampanya bakımından sağlayıcı konumunda değildir. Üye bu bakımdan Boludangelsin’in Hizmet Veren/İşletme ile kendisi arasında sadece bir aracı olarak bulunduğunu, Üye ile bu Hizmet Veren/İşletme arasındaki sözleşmeye taraf olmadığını bildiğini kabul eder. Boludangelsin aracılığıyla sunulan hizmetlere ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere ilgili mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifasından dolayı tek sorumlu, hizmet veya ürünü sağlayan ve bu kullanım şartlarına taraf olmayan üçüncü şahıs konumundaki Hizmet Veren/İşletmedir. Üye, Hizmet Veren/İşletme’nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Boludangelsin’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Boludangelsin’in bu sunulan ürün veya hizmetlerin mevzuata uygun veya taahhüt edilen biçimde sağlanacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Boludangelsin’den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca ilgili hizmet veya ürün sağlayıcıya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.     Mesafeli Sözleşmelere Dair Mevzuatın Uygulanması

6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2. maddesine göre bu yönetmeliğin 5, 6, 7, 8. maddeleri ile 9. maddesinin 1. fıkrası seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz. Bu sebeple Boludangelsin’in Üyeye herhangi bir ön bilgilendirme formu sunmak veya yönetmelikte düzenlenmiş cayma hakkını kullandırmak yükümlülüğü olmadığı gibi Üye bu yönetmeliğin bahsi geçen maddelerine dayanarak cayma hakkı ve bu maddelerde düzenlenmiş diğer haklarını kullanmayı talep edemez.

7.     Sözleşmenin yürürlülüğe girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, yukarıda belirtilen hallerde Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8.     Yetkili mahkeme ve uyuşmazlıkların çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

9.     Tebligat Adresleri

9.a. Boludangelsin sitesi Üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyenin Boludangelsin’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

9.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine geçerli şekilde yapılmış sayılacağını kabul ederler.

9.c. Yine Boludangelsin’ in Üyenin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim elektronik postanın Boludangelsin tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra geçerli şekilde Üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

10.   Bölünebilirlik

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanmaması, Anlaşma'nın geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.

Üye, bu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İndirim Ve Kampanyaları Kaçırma

E-Bülten'e abone olarak kampanya ve indirimlerde ilk sen haberdar ol!
Ücretsiz Kargo

300₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı.

Yenilenen Stok

Tüm ürünlerimiz sürekli üretilir ve her zaman tazelenir.

Müşteri Desteği

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için her zaman yanınızdayız.

Güvenli Ödeme

3D Secure ve 256Bit SSL ile güvenli ödeme sistem